Dotační management

Pomáháme s řízením úspěšných, resp. schválených projektů za pomocí podpory prostředků z fondů EU. Zajištujeme kompletní administraci projektu a veškeré úkony s ní spojené v souladu s pravidly daného dotačního titulu. Samozřejmostí je i veškerá komunikace s odpovědným řídícím orgánem za účelem vypracování pravidelných monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, případných změn projektu apod.