Náš tým

V oblasti požární ochrany se pohybujeme již od roku 2013. Náš tým tvoří odborníci, kteří mají za sebou léta zkušeností jak z preventivního, tak represivního prostředí požární ochrany. Odborně způsobilé osoby jsou absolventy Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB, oboru Technika požární ochrany. Absolvujeme pravidelná školení od výrobců PBZ a pravidelně se účastníme konferencí pořádaných SPBI a HZS ČR.  

 


Reference

Se společností Moravia Protect s. r. o. konzultujeme naše realizace a změny v provozu. Následně pro nás poskytují projektovou podporu, instalace a poté kontroly provozuschopnosti instalovaných prvků. Vždy spolehlivá a odborná spolupráce.

  Ing. Veronika Vláčilová

Nestlé Česko s.r.o.


SITUS furniture s.r.o.

CONTENUR ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.