Komplexní služby 

Navrhneme ideální způsob zabezpečení vašeho výrobního provozu proti požáru za pomoci organizačních postupů nebo fyzických instalací bezpečnostních prvků, a to v ideálním poměru cena/užitná hodnota. Nabízíme nezávislou konzultaci v oblasti požární ochrany. 

Služby

Vnější hydranty

Mezi základní prvky požární ochrany patří zařízení pro dodávku hasební vody. Zabýváme se instalací podzemních i nadzemních hydrantů včetně instalací podzemních požárních nádrží. Prvky instalujeme za pomoci vlastní techniky a vyškolených zaměstnanců. Projekt požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)

Zpracujeme projekt požárně bezpečnostního řešení, jak pro novou výstavbu, tak úpravy stávajícího provozu, např. při změnách užívání stavby, nebo při změnách ve výrobní činnosti. Zpracováváme projekty pro rodinné domy.

Instalace požárních ucpávek

V první řadě provedeme "audit", kdy se seznámíme s dělením objektu do požárních úseků a provedeme kontrolu prostupů v požárně dělících konstrukcích. V návaznosti na zjištění nedostatků během kontroly instalujeme nové nebo opravíme stávající požární ucpávky. Veškeré úkony provádíme v souladu s požadavky platné legislativy a požadavků výrobců ucpávek.

Kontroly provozuschopnosti PBZ

Provádíme pravidelné kontroly provozuschopnosti všech požárně bezpečnostních zařízení, požárních klapek a požárních ucpávek.

Během kontrol se nejdříve seznámíme se systémem požárního zabezpečení objektu a následně provedeme kontrolu. V případě zjištění nedostatků provedeme záznam či nedostatek přímo odstraníme dle požadavku objednatele.

Konzultace

Včasná konzultace minimalizuje zbytečně a neefektivně využité finanční prostředky. 

Našim klientům poskytujeme konzultace v oblasti požární ochrany a to jak z hlediska fyzického, tak organizačního požárního zabezpečení. Zejména organizační zabezpečení provozu patří mezi levnou a velice účinnou preventivní ochranu proti požáru.